t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Trudno sobie wyobrazić matury bez kwitnących kasztanowców.

Dlatego uczennice z klasy III fryzjer w dniu 9 listopada wzięły udział w akcji „Ratujmy Kasztanowce 2022” Akcja polega na systematycznym grabieniu i uprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz których zimują się osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Przedsięwzięcie ma istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej kasztanowców w naszym mieście poprzez eliminację szkodników, jednocześnie podnosi  świadomość ekologiczną młodzieży, a także pełni funkcję edukacyjną.