t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

10 maja 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku miało miejsce uroczyste otwarcie boiska o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej, które zostało zbudowane ze środków z Budżetu Obywatelskiego 2016. Był to projekt osiedlowy, który zdobył 2186 głosów i zajął pierwsze miejsce wśród projektów osiedlowych. Wartość projektu to 444 100,00 zł.
W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wzięli udział:
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski,
- zaproszeni goście,
- uczniowie ZSZ Nr 5,
- rodzice i nauczyciele.
Ceremonię otwarcia rozpoczęła pani Dyrektor ZSZ Nr 5 Izabela Popławska, witając serdecznie pana Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, zaproszonych gości, Grono Pedagogiczne, Rodziców oraz uczniów szkoły.
Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia, a w szczególności uczniom i nauczycielom szkoły, którzy zaangażowali się do zbierania głosów mieszkańców osiedla Dziesięciny II.
Boisko zostało poświęcone przez kapłanów obu wyznań – katolickiego i prawosławnego.
Najważniejszym momentem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi przez Prezydenta Miasta Tadeusza Truskolaskiego, panią Dyrektor Izabelę Popławską, przedstawiciela Rady Rodziców oraz przedstawiciela samorządu uczniowskiego.
Oficjalny moment otwarcia boiska został dopełniony przemówieniem Prezydenta Miasta i inauguracyjnym strzałem piłką nożną do bramki z rzutu karnego w wykonaniu Prezydenta Białegostoku i pomysłodawcą projektu Andrzejem Zięciakiem.

Klub piłkarski ZSZ Nr 5 „Prądzyńscy”

Założeniem zajęć jest aktywizacja uczniów, rozwijanie ich zainteresowań sportowych oraz poznanie i rozszerzenie różnych form spędzania czasu wolnego.

CEL GŁÓWNY

Popularyzacja gry w piłkę nożną.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

  •  Harmonijny rozwój organizmu
  •  Kształtowanie psychomotoryki – eksponowanie indywidualnych możliwości i zainteresowań
  •  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoją sprawność fizyczną
  •  Zachęcanie do wyboru stylu życia sprzyjającemu zdrowiu
  •  Stosowanie różnych form aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku
  •  Stwarzanie okazji do współpracy w grupie i ukazywanie wartości kontaktów koleżeńskich
  •  Popularyzacja sposobu spędzania wolnego czasu

 

 

Zasady korzystania z boiska szkolnego

Pobierz zasady korzystania z boiska - 

 

Uroczyste otwarcie boiska

Otwarcie boiska