t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 zaprasza na kwalifikacyjne kursy zawodowe:


W kwalifikacyjnym kursie zawodowym może uczestniczyć osoba dorosła, która ukończyła18 lat, bez względu na dotychczas ukończoną szkołę (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia, a nawet po ukończeniu studiów wyższych). Po ukończeniu każdego kursu słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.

Po zdobyciu dwóch kwalifikacji z danego zawodu, a także wykazaniu posiadania wykształcenia średniego, słuchacz uzyskuje tytuł technika.

Kursy są skierowane do osób, które chcą:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
  • zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
  • podnieść kwalifikacje w danym zawodzie,

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy następujące kursy zawodowe:

 

Kwalifikacja zawodowa

Nazwa zawodu w którym wyodrębniono daną kwalifikację

 

Opis kwalifikacji

FRK.01

Wykonywanie usług fryzjerskich

Fryzjer

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/fryzjer.pdf

 

FRK.03

Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik usług fryzjerskich

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-uslug-fryzjerskich.pdf

 

BUD.11

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych                  w budownictwie

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-robot-wykonczeniowych-w-budownictwie.pdf

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Wymagane dokumenty:
1.    świadectwo ukończenia szkoły
2.    podanie i kwestionariusz ( do pobrania w sekretariacie szkoły)
3.    zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły)