t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku wchodzą:

 •  Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
 •  Technikum Zawodowe nr 5

BRANŻOWA SZKOŁA I st. Nr 5

 

Od 1 września 2017r. dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 przekształciła się w 3-letnią Branżową Szkołę I stopnia nr 5. Na lata szkolne 2017-2018 i 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

 

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. będą mogli kontynuować naukę w szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

 

Obecnie kształcimy w zawodach:

DEKARZ /712101/

BD.8. Wykonywanie robót dekarskich
Dekarz wykonuje zadania zawodowe związane z:

 •  kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą
 •  montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów
 •  montażem podkładów pod pokrycia dachowe
 •  montażem okien dachowych, wyłazów i świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

 

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE /712905/

 

BD.4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Wykonuje roboty związane z:

 •  montażem systemów suchej zabudowy: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
 •  malowaniem
 •  tapetowaniem
 •  montażem posadzek i okładzin - montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe

 

Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

 

FRYZJER /514101/

AU.21 wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Fryzjer wykonuje zadania zawodowe związane z:

 •  zabiegami pielęgnacyjnymi włosów
 •  zabiegami chemicznymi włosów
 •  strzyżeniem włosów
 •  stylizacją fryzur

 

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, golenie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Uczniowie odbywają praktyki w szkole oraz w znaczących salonach fryzjerskich.

MURARZ-TYNKARZ /711204/

 

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Wykonuje zadania zawodowe związane z:

 •  wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 •  murowaniem konstrukcji budowlanych
 •  wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 •  wykonywaniem remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 •  naprawami tynków wewnętrznych i zewnętrznych

 

Uczniowie odbywają praktyki w znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

KLASY WIELOZAWODOWE

 

Kształcimy w zawodach:

 •  fryzjer
 •  cukiernik
 •  piekarz
 •  kucharz
 •  monter sieci i instalacji sanitarnych
 •  betoniarz-zbrojarz
 •  posadzkarz
 •  mechanik pojazdów samochodowych
 •  elektromechanik
 •  blacharz samochodowy
 •  lakiernik
 •  stolarz
 •  tapicer i inne

 

Kształcenie w systemie dualnym tzn. uczniowie mają lekcje w szkole, a zawodu uczą się w zakładach rzemieślniczych (okres nauki wlicza się do stażu pracy).

Kandydat podpisuje umowę o pracę z pracodawcą na cykl kształcenia w zawodzie jako pracownik młodociany.

Uczeń za wykonywanie praktyk otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

 

NASZE ATUTY:

 

 •  wszyscy nasi absolwenci znajdują pracę w wyuczonych zawodach
 •  klasy patronackie w ramach współpracy z firmami: FAKRO, Blachotrapez, Prefbet oraz Związek Polskie Okna i Drzwi
 •  posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, szkolne warsztaty budowlane oraz pracownię fryzjerską
 •  realizujemy ciekawe projekty unijne, w ramach których uczniowie odbywają praktyki i staże za granicą
 •  nasi uczniowie są laureatami turniejów zawodowych i konkursów
 •  prowadzimy projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne
 •  pomagamy w założeniu własnej firmy
 •  uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących firmach
 •  nasi uczniowie uczą się w dualnym systemie kształcenia w klasach wielozawodowych, tzn. lekcje odbywają się szkole, a zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych
 •  uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji na ciekawych zajęciach pozalekcyjnych
 •  szkoła organizuje ciekawe szkolenia prowadzone przez firmy ukończone certyfikatami
 •  jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w których nasi uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne i otrzymują certyfikaty honorowane w krajach Unii Europejskiej
 •  wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 •  mamy dobrą lokalizację
 •  nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę
 •  w szkole działa radiowęzeł oraz szkolna sieć bezprzewodowego dostępu do Internetu