t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia Nr 5 w Białymstoku:

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik budownictwa
  • technik usług fryzjerskich

Wymagane dokumenty:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

3) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Wniosek do o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia: pobierz pdf

Ważne terminy:

  • składanie wniosków: od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00.
  • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. do godz. 15.00
  • wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023r.
  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 18 lipca 2023r. godz. 10.00
  • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:   do 21 lipca 2023r. do godz. 15.00
  • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 lipca 2023r. o godz. 10.00 

Wniosek kandydata do BS II pdf