t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia Nr 5 w Białymstoku:

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik usług fryzjerskich

Wymagane dokumenty:

 

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

3) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Wniosek do o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia: pobierz pdf

Ważne terminy:

  • składanie wniosków: od 13 maja do 18 czerwca 2024r. do godz. 15.00.
  • dostarczenie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w bs2 : od 21 czerwca do 9 lipca 2024r. do godz. 15.00
  • wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 13 maja 2024 r. do 17 lipca 2024r.
  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:16 lipca 2024r. godz. 10.00
  • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:   do 19 lipca 2024r. do godz. 15.00
  • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 22 lipca 2024r. o godz. 10.00