t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

ZAPOBIEGANIEM SAMOBÓJSTWOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

SZUKAJ POROZUMIENIA ZE SWOIM DZIECKIEM

 

 

10 KROKÓW KU TEMU, ABY STAĆ SIĘ LEPSZYM RODZICEM

 

 

STOP CYBERPRZEMOCY

 

 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

 

 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - RODZAJE

 

 

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ

 

 

JAK ZABEZPIECZYĆ DOWODY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA/H3>