t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Życie każdego człowieka kończy się w ten sam sposób. Tylko to, jak kto żył, i sposób, w jaki umarł, odróżniają go od innych.
- Ernest Hemingway

Patronem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

jest gen. Ignacy Prądzyński, jeden z czołowych dowódców Powstania Listopadowego.

Ignacy Prądzyński urodził się w 1792 roku w Sannikach k. Kostrzyna Wlkp., nauki pobierał w Poznaniu i Dreźnie.
W 1807 roku uczestniczył w kampanii pomorskiej Napoleona, a następnie kształcił się w Szkole Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii w Warszawie.
Brał udział w wojnie polsko-austriackiej 1809 roku oraz w kampaniach lat 1812-14.
Od 1815 roku służył w armii Królestwa Polskiego i uczestniczył w pracach demarkacyjnych na granicy Królestwa i Prus, a od 1823 roku kierował budową zaprojektowanego przez siebie Kanału Augustowskiego.

Związał się z konspiracją niepodległościową - Związkiem Kosynierów w Wielkopolsce, a w Królestwie Polskim z Towarzystwem Patriotycznym i Wolnomularstwem Narodowym, za co był więziony w latach 1826-29. Po wybuchu Powstania Listopadowego awansował na generała brygady, a później dywizji i objął stanowisko kwatermistrza wojsk polskich. Zasłynął jako zdolny strateg, sztabowiec i planista, czego dowodem było zwycięstwo pod Iganiami (10 kwietnia 1831 roku). Po upadku powstania został wywieziony do Rosji, a po uwolnieniu w 1834 roku osiadł najpierw w Sandomierskiem, a później w Krakowie. Często odwiedzał rodzinną Wielkopolskę, nosząc się z zamiarem osiedlenia w Kórniku u Tytusa Działyńskiego. Był autorem licznych opracowań (m. in. Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historii) i obszernych pamiętników. Zmarł w 1850 roku na wyspie Helgoland na Morzu Północnym, gdzie przebywał na kuracji i tam został pochowany. Urnę z ziemią z miejsca jego pochówku złożono w 1997 w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

Generał Ignacy Prądzyński był gorącym patriotą, walczącym o wolność od najmłodszych lat, wybitnym inżynierem wojskowym, genialnym teoretykiem wojskowości i jednym z najwybitniejszych polskich wodzów XIX wieku.
Choć nie pochodził z naszych stron, pozostawił po sobie na tej ziemi Kanał Augustowski, który jest wybitnym dziełem polskiej myśli technicznej.
Imię tego wybitnego Polaka postanowiła przyjąć Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku, której Rada Pedagogiczna 3 października 1976 roku jednogłośnie przyjęła uchwałę, występując o nadanie szkole imienia Generała Ignacego Prądzyńskiego.