t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Projekt bieżący - „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”

Realizacja stażu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Głównymi działaniami planowanymi podczas realizacji projektu będą: 60 godzinny kurs języka niemieckiego skierowany na poznanie słownictwa branżowego z dziedziny stolarstwa połączony z zapoznaniem się z kulturą i tradycją regionu Berlina i Brandenburgii, dwutygodniowy zagraniczny staż na niemieckich warsztatach budowlanych, wyprawy edukacyjne w czasie wolnym w rejonie Berlina i Brandenburgii w celu zapoznania się z językiem, historią tradycją i kulturą kraju sąsiada, aktywne spędzanie czasu wolnego w grupach międzynarodowych podczas pobytu w organizacji niemieckiej.

Podczas udziału w kursie języka niemieckiego uczestnicy:
- zdobędą wiedzę związaną ze znajomością fachowego słownictwa w języku niemieckim z dziedziny stolarstwa, budownictwa i gastronomii,
- zdobędą wiedzę na temat kultury, tradycji i historii kraju partnerskiego,
- nabędą umiejętności podstawowego posługiwania się językiem niemieckim,
- wzmocnią poczucie własnej wartości i pewności siebie.
- otrzymają zaświadczenie ukończenia 60 h kursu języka niemieckiego.

Przez uczestnictwo w praktykach zagranicznych na w/w warsztatach stolarze zdobędą nowe doświadczenie i wiedzę na temat obsługi nowoczesnych stacjonarnych maszyn stolarskich takich jak obrabiarki sterowane numerycznie, piły, frezarki, szlifierki, maszyny do heblowania.

Podczas stażu wszyscy uczestnicy zdobędą nowe umiejętności praktyczne. W warunkach warsztatu szkoleniowego cały proces technologiczny uczestnik będzie wykonywał samodzielnie, od zapoznania się z projektem/przepisem, doborem odpowiednich narzędzi i surowców po wykonanie zadania z uwzględnieniem samodzielnej, sprawnej organizacji czasu pracy. Praktyka będzie zorganizowana w małych grupach, wspólnie z młodzieżą niemiecką, pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Ponadto praktyka w ośrodku szkoleniowym da szansę zapoznania się z nowymi materiałami, technologią, narzędziami i sprzętem. Poprzez pracę w zespołach nabiorą umiejętności pracy w grupach międzynarodowych, zdobędą nowe doświadczenia, nabiorą większej samodzielności i nauczą się odpowiedzialności za wykonywane zadanie. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych niewątpliwie wpłynie na rozwój osobisty i zawodowy uczestników a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na ich przyszłą sytuację na rynku pracy. Udział w stażu zawodowym sprawi, że uczestnicy pokonają barierę językową, wzmocnią poczucie własnej wartości oraz nabiorą pewności siebie. Sprzyjać temu będzie wspólna praktyczna nauka i praca w obcym międzynarodowym środowisku.

Podczas wypraw edukacyjnych po regionie Berlina i Brandenburgii bardzo duże znaczenie dla naszych uczestników praktyk będzie miało zdobycie wiedzy międzykulturowej, umiejętności komunikacji, umiejętności pracy w międzynarodowym zespole, umiejętności odpowiedzialnego postępowania w stosunku do siebie i innych, radzenia sobie w środowisku międzynarodowym, adaptacji w nowym środowisku językowym, kulturowym i obyczajowym, przełamanie bariery językowej, rozwinięcie horyzontów i światopoglądu.

Każdego dnia po zakończonych zajęciach nasi podopieczni będą mieli możliwość przebywania z młodzieżą niemiecką oraz z młodzieżą z innych krajów. Będą mieli też możliwość poznania najbliższej okolicy Frankfurtu n/Odrą. Dzięki temu poznają specyfikę odmiennego kulturowo regionu i poszerzą swoje horyzonty.

Wszystkie koszty związane ze stażem, w tym dotyczące uczestników, opiekunów (tj. podróż, ubezpieczenie związane ze stażem, zakwaterowanie i wyżywienie, program pedagogiczno-kulturowo-językowy) zostaną pokryte w ramach projektu. Instytucja partnerska zapewni uczestnikom wsparcie merytoryczne i logistyczne podczas szkolenia zawodowego w Niemczech oraz w powrocie do kraju i ocenie rezultatów stażu.

Obecnie (od 5 grudnia 2017r.) 6 uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z ZSZ nr 5 (w tym jedna osoba rezerwowa) uczestniczy w 60 godzinnym kursie języka niemieckiego.

Planowany termin stażu: 11 – 24.03.2018r.

Miejsce realizacji: Frankfurt nad Odrą – Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii - Frankfurt /Odrą.

 

Projekty zrealizowane

W ramach Programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” dla uczniów ZSZ nr 5 w Białymstoku uczestników Hufca Pracy zrealizowano następujące projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

 •  I. Projekt „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy”
  Termin realizacji: 1.02 - 14.02.2015r.
 •  II. Projekt „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy”
  Termin realizacji: 05.03 - 18.03.2017r.

Adresaci: 10-osobowe grupy kucharzy z klas wielozawodowych

Miejsce realizacji: Frankfurt nad Odrą (Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii - Frankfurt /Odra)

Cele:

 •  zdobycie przez uczestników nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych w dziedzinie gastronomii
 •  przyswojenie w stopniu podstawowym wyrażeń i terminologii w języku niemieckim (uczestnicy przed wyjazdem na staż odbyli 60 godzinny kurs językowy z lektorem)
 •  poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych i zastosowanie jej w praktyce w zawodzie kucharz
 •  pozyskanie nowych kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych dokumentem Europass Mobility, certyfikatem instytucji przyjmującej BFW.
  Uczniowie mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej, a również będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy. Będą mieli większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie.
 • rozwijanie kompetencji społecznych, interkulturowych, językowych

 

2017 – udział uczniów w „Europejskim stażu młodych kucharzy i murarzy szansa na rozwój zawodowy” Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy” w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” dziesięcioosobowa grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Białymstoku, odbyła we Frankfurcie nad Odrą w terminie 05-18.03.2017r.
Przez 10 dni, młodzi adepci sztuki kucharskiej pod okiem instruktora nauki zawodu - Pana Richtera, zgłębiali wiedzę na temat kuchni niemieckiej, włoskiej i rosyjskiej. Nauczyli się przygotowywać m.in. „soljankę”, czyli bardzo odżywczą ukraińską zupę z mięsem, czy „kartofel salad”, czyli niemiecką sałatkę z ziemniakami. Piekli również włoską pizzę na cienkim, drożdżowym cieście. Mieli także możliwość gotowania i przyrządzania: pieczonych, nadziewanych przepiórek, zupy rybnej z małżami oraz wielu deserów i ciast.
Poza gotowaniem młodzież nauczyła się, w jaki sposób elegancko i estetycznie serwować dania oraz jak odpowiednio nakryć do stołu. Ponadto odbyli kurs językowy, podczas którego nauczyli się podstawowych terminów i zwrotów z dziedziny gastronomii w języku: angielskim, niemieckim i francuskim.
Nasi kucharze mieli czas nie tylko na ciężką pracę i naukę, ale również na rozrywkę. Uczestniczyli w wyjściach do kręgielni i na strzelnicę. Ponadto zwiedzili Frankfurt, Słubice oraz Berlin. Wielką atrakcją było muzeum Madame Tussauds, w którym młodzież mogła sobie zrobić zdjęcie z figurami woskowymi m.in. Jana Pawła II, Michaela Jacksona czy Baracka Obamy. Dużą atrakcją był wyjazd na Tropikalną Wyspę, pod Berlinem, gdzie poza podziwianiem tropikalnej roślinności czy zwierząt, można również skorzystać z basenów czy sauny.
W ostatnim dniu Dyrektor ośrodka, w którym młodzież odbywała staż, przeprowadził egzamin ze znajomości języka niemieckiego oraz kuchni niemieckiej. Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

2015 – udział uczniów w projekcie; „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” realizowanego w ramach programu Erasmus+
- kurs języka niemieckiego w ramach przygotowania do wyjazdu do Niemiec
- dwu-tygodniowy staż zawodowy we Frankfurcie nad Menem /10 uczniów/
- uroczyste zakończenie stażu zawodowego – samodzielne przygotowanie potraw,
- degustacja, rozdanie zaświadczeń i certyfikatów.

 

Galeria zdjęć

Wydarzenia

 

Wydarzenia

 

„Zróbmy krok naprzód - Europa dla wszystkich"

Udział uczestników Hufca Pracy w Białymstoku uczących się w ZSZ nr 5 w wymianie międzynarodowej „Zróbmy krok naprzód - Europa dla wszystkich w ramach programu ERASMUS +

W dniach 08.04.2018 - 15.04.2018r. uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku: Maria Magdalena Stary, Klaudia Chludzińska, Dawid Kiryłowicz i Karol Półkośnik uczący się w ZSZ nr 5 w Białymstoku klasach drugich wielozawodowych brali udział w międzynarodowej wymianie pt. „Zróbmy krok naprzód - Europa dla wszystkich realizowanej na Słowacji w Starej Lesnej w ramach programu ERASMUS +.
Był to projekt integracyjny, w ramach którego 32 młodych ludzi (pełnosprawnych i niepełnosprawnych) z Polski, Estonii, Czech i Słowacji w wieku od 16 do 20 lat, wspólnie współpracowali, doświadczali nowych pozytywnych praktyk, uczyli się tolerancji poprzez sport i kreatywne działania.
Uczestnicy projektu zdobywali wiedzę i nowe umiejętności pracując w grupach międzynarodowych m. in. na warsztaty artystycznych, uczestnicząc w grze miejskiej, czy tworząc, w ramach burzy mózgów kreatywne prezentacje na podany temat. Ponadto każde państwo prezentowało swój kraj podczas wieczorów międzykulturowych.

Organizatorzy wymiany zapewnili uczestnikom również szereg działań rekreacyjno-turystycznych jak: wspinaczka na jeden ze szczytów Wysokich Tatr - Hrebienok (1285 m n.p.m.), atrakcje wodne w Aquaparku, zwiedzanie starówki miasta Poprad czy wyprawa nad Szczyrbskie Jezioro /Štrbské Pleso/ położone na wysokości 1315–1385 m n.p.m.
Niezapomniane wrażenie wywarła też wycieczka do Tricklandii. Jest to park rozrywki i galeria, oparta na sztuce Trick-art (iluzji optycznej). Zwiedzanie Tricklandii to równocześnie poznawanie motywów ludowych i baśni oraz Słowackich miejscowości i zamków, ponadto są tam komory antygrawitacyjne, rzeczywistość rozszerzona oraz najpiękniejszy lustrzany labirynt w Europie Środkowej.

Głównym celem projektu było jednak podniesienie poziomu tolerancji wobec osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, poprzez uczenie pomocy innym, wykonanie dobrych czynów na rzecz uczestników z innych grup narodowościowych.
W ramach realizacji tego celu każdy z uczestników wylosował swojego „sekretnego przyjaciela” i przez czas trwania projektu wysyłał mu liściki o miłej , sprawiającej przyjemność treści. Karteczki i inne drobne gadżety przekazywano za pomocą imiennych kopert umieszczonych na tablicy. Na koniec sekretni przyjaciele ujawniali się i obdarowywali się nawzajem drobnymi upominkami.

Innym zadaniem postawionym każdej grupie narodowościowej było nakręcenie filmu na temat rezultatów wymiany, tj. dotyczących wzajemnej pomocy, otwartości , tolerancji, integracji i życzliwości w stosunku do osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych , który byłby jednocześnie promocją programu ERASMUS +.
Na zakończenie wymiany zaprezentowano na forum nakręcone filmy oraz przeprowadzono ewaluacje projektu. Była to ocena nabytych kompetencji, osobistych korzyści z wymiany, oraz ocena spełnionych oczekiwań i działań związanych z projektem. Każdy uczestnik otrzyma od organizatora certyfikat Youthpass, który jest potwierdzeniem uczestnictwa i zatwierdza nabyte w projekcie, w ramach nauki pozaformalnej (NFL) doświadczenia. Dokument może być wykorzystany w przyszłości edukacyjnej lub zawodowej uczestnika.
Pobyt na Słowacji dla wszystkich uczestników był okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy, nowych przyjaźni i postaw, które z pewnością będą miały istotny wpływ na ich przyszłość.

Sporządziła: Jolanta Powichrowska, Komendant HP