t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

 

Kalendarz

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023r.

Święto szkoły

.10.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023r.

Terminy klasyfikacji śródrocznej:

 • Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
 • wystawienie ocen proponowanych
 • wystawienie ocen ostatecznych
 • składanie podań o podwyższenie  proponowanych ocen klasyfikacyjnych
 • egzamin podwyższający przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną
 • klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

Do 15.12.2023r.

Do 22.12.2023r.

Do 8.01.2024r.

Do 15.01.2024r.

 

16.01.2024r.

17.01.2024r.

Egzamin zawodowy (sesja zimowa):

 • część teoretyczna
 • część praktyczna

 

10.01.2024r.

17-18.01.2024r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

6 (7).02.2024r.

Ferie zimowe

 22.01.-04.02.2024r.

Rekolekcje

03.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 28.03.-02.04.2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w BS II /semestr IV/

26.04.2024r.

Egzamin maturalny

 • etap pisemny
 • etap ustny

 

7-9.05.2024r.

Od 13.05.2024r.

Terminy klasyfikacji rocznej:

 • informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
 • wystawienie ostatecznych ocen klasyfikacyjnych
 • składanie podań o podwyższenie proponowanych ocen klasyfikacyjnych
 • egzaminy podwyższające przewidywaną roczna ocenę klasyfikacyjną wystawienie ocen
 • klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

Do 17.05.2024r.

Do 5.06.2024r.

Do 12.06.2024r.

Do 13.06.2024r.

 

13 (14).06.2024r.

 

14 (17).06.2024r.

Egzamin zawodowy (sesja letnia):

 • część teoretyczna
 • część praktyczna

 

6-7.06.2024r.

03-19.06.2024r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

19.06.2024r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024r.

Spotkania z rodzicami

·       zebranie Rady Rodziców

·       zebranie rodziców wszystkich klas

·       śródroczne zebrania z rodzicami

·       zebrania rodziców semestralne

·       śródroczne zebrania z rodzicami (II sem.)

·       zebranie końcowe rodziców- konsultacje

 

21.09.2023

21.09.2023

(29).11.2023

.02.2024

.04.2024

.06 2024

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Ustawowe dni wolne od zajęć:

 • 01.05.2024/środa/- 1 Maja
 • 03.05.2024/piątek/- 3 Maja
 • 30.05.2024 /czwartek/ - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 10.01.2024/środa/ - egzamin zawodowy BS II – część teoretyczna
 • 17.01.2024/środa/ - egzamin zawodowy BS II – część praktyczna
 • 18.01.2024/czwartek/ - egzamin zawodowy BS II – część praktyczna
 • 02.05.2024/czwartek/
 • 07.05.2024/wtorek/-pisemny egz. maturalny z jęz. polskiego
 • 08.05.2024/środa/- pisemny egz. maturalny z matematyki
 • 09.05.2024/czwartek/- pisemny egz. maturalny z jęz. angielskiego
 • 31.05. 2024/piątek/
 • 06.06.2024/czwartek/- egzamin zawodowy BSI – część teoretyczna
 • 07.06.2024/piątek/- egzamin zawodowy BS I – część teoretyczna