t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5    

Kalendarz ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 

 

 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

 Terminy

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2022/23

 31.08.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

 01.09 .2022

Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami organizowania i przeprowadzania oraz harmonogramem  egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2023 r.

do 30.09.2022

 Zimowa przerwa świąteczna

 23.12.2022-30.12.22

Terminy klasyfikacji śródrocznej:

 • Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
 • wystawienie ocen proponowanych
 • wystawienie ocen ostatecznych
 • składanie podań o podwyższenie  proponowanych ocen klasyfikacyjnych
 • egzamin podwyższający przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną
 • klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

19.12.2022

05. 01.2023

13.01.2023

Do 16.01.2023

16.01.2023

17.01.2023

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

19.01.2023

Zebranie z rodzicami- podsumowanie I semestru

20.01.2023

Terminy ferii zimowych

 23.01.-05.02.2023

 Rekolekcje

 03-04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 06-11.04.2023

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSZ:

 • etap pisemny  
 • etap praktyczny

 

05- 06.06.2023

Od 06.2023

 Terminy klasyfikacji rocznej:

 

 • informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
 • wystawienie ostatecznych ocen klasyfikacyjnych

 

 • składanie podań o podwyższenie proponowanych ocen klasyfikacyjnych
 • egzaminy podwyższające przewidywaną roczna ocenę klasyfikacyjną wystawienie ocen

 

 • klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

 

19.05.2023

07.06.2023

16.06.2023

 

Do19 .06.2023

 

19.06.2023

 

 

20.06.2023

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych / kl. przejściowe/

 23.06.2023

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

 22.06.2023

 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców wszystkich klas

21-23.09.2022

 Zebranie Rady Rodziców

21-23.09.2022

Zebranie rodziców wszystkich klas

19.12.2022

 Śródroczne zebrania z rodzicami

20.01.2023

Zebranie  Rady Rodziców

20.01.2023

 Zebrania rodziców

08.05.2023

Zebranie końcowe rodziców- konsultacje

19.06.2023

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 
 

 

Ustawowe dni wolne od zajęć:

 • 11.11.2022 /piątek/ - Narodowe Święto Niepodległości
 • 06.01.2023 /piątek// Trzech Króli
 • 01.05.2023 /poniedziałek/ 1Maja
 • 03.05.2023 /środa/- 3 Maja
 • 08.06.2023 /czwartek/ - Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 31.10.2022 /poniedziałek/
 • 17.04.2023 /poniedziałek/
 • 02.05.2023 /wtorek/
 • 09.06.2023/piątek/
 • 05-06.06.2023 - 2 dni- egzaminy zawodowe