t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

 
60-lecie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
 

24 października 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku miało miejsce szczególne wydarzenie - świętowano Jubileusz 60 - lecia szkoły. Główne obchody poprzedzone były mszą dziękczynną odprawioną w kościele Św. Kazimierza Królewicza oraz nabożeństwem w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli władz miejskich, oświatowych oraz duchownych. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, firm współpracujących ze szkołą oraz emerytowani dyrektorzy, absolwenci, nauczyciele i pracownicy naszej placówki. Nie zabrakło także uczniów i ich rodziców. Po wystąpieniu pani dyrektor Izabeli Popławskiej głos zabrali zaproszeni goście: pani Wiesława Ćwiklińska - zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pan Stefan Nikiciuk - wiceprzewodniczący Rady Miasta, ksiądz Mitrat Jerzy Boreczko - proboszcz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Ducha, ksiądz Czesław Walentowicz z parafii Św. Jadwigi, pan Piotr Michalik - przedstawiciel firmy Fakro oraz pani Katarzyna Iwanowicz i pan Jarosław Siemieńczuk - przedstawiciele Rady Rodziców. Jubileuszowe obchody były okazją do wręczenia nagród, podziękowań, gratulacji oraz życzeń. Padło wiele ciepłych i wzruszających słów. W imieniu byłych dyrektorów głos zabrała pani Janina Nierychlewska.
Bardzo ważnym punktem programu obchodów 60 - lecia szkoły było uhonorowanie statuetkami „Ignasia” osób i przedsiębiorstw, które miały duży wpływ na rozwój naszej szkoły. Statuetkę, nawiązującą do osoby generała Ignacego Prądzyńskiego - patrona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, otrzymali: byli dyrektorzy szkoły – za wkład w rozwój placówki, pracodawcy – za wieloletnią współpracę ze szkołą i pomoc uczniom w edukacji oraz przedstawiciele firm patronackich za wspieranie szkoły w zakresie działań i realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych. Serdeczne wyrazy wdzięczności i podziękowania zostały skierowane do sponsorów - firm, które wpierają finansowo i rzeczowo naszą szkołę: Kombinatu Budowlanego, Jaz-Budu, Markbudu, Blachotrapezu, Fakro, Prefbetu Śniadowo, Danowoodu, Cukierni Kryszeń.
Po części oficjalnej wielu emocji dostarczył zgromadzonym pokaz prezentacji multimedialnej, która zabrała wszystkich w sentymentalną podróż do przeszłości i pozwoliła przeżyć na nowo wydarzenia i chwile z bogatej historii naszej szkoły. Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów i nauczycieli, podczas której głos zabrał absolwent naszej szkoły - pan Rafał Średziński.
Wspólny poczęstunek zebranych gości sprzyjał podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach.
24 października 2019 r. był wyjątkowym dniem, pełnym radosnych i wzruszających przeżyć, wspomnień i refleksji, dniem, który na trwale zapisze się w naszych dobrych wspomnieniach.

 

Żyj chwilą! Chyba, że chwila jest nieprzyjemna, w takim przypadku zjedz ciasteczko.
- Ciasteczkowy Potwór