t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

RADIOWĘZEŁ SZKOLNY

Regulamin radiowęzła szkolnego w ZSZ Nr 5 w Białymstoku

Regulamin:

  • 1 Opiekunem radiowęzła jest nauczyciel powołany przez Dyrektor Szkoły.
  • 2 Redakcja radiowęzła podzielona jest na zespoły pracujące w poszczególne dni tygodnia.
  • 3 Radiowęzeł rozpoczyna pracę o godz. 8.00, a kończy na ostatniej przerwie.
  • 4 W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać tylko uczniowie dyżurujący.
  • 5 Klucze do radiowęzła znajdują się w sekretariacie szkoły.
  • 6 Zespół radiowęzła dba o estetyczny wygląd pomieszczenia.
  • 7 Członkowie zespołu radiowęzła są odpowiedzialni za sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.
  • 8 Wszelkie uszkodzenia sprzętu są zgłaszane opiekunowi radiowęzła lub pracownikom sekretariatu, w dniu zaistnienia szkody.
  • 9 Redakcja radiowęzła odpowiada za treść muzyczną oraz słowną emitowanych audycji. Programy przygotowane przez zespół dyżurujący nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły.