t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

CO TO JEST RADA RODZICÓW?

Rada rodziców to organ szkoły, który tworzą rodzice uczniów.

CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA RODZICÓW?

Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie ZSZ nr 5 w Białymstoku oraz w Regulaminie Rady Rodziców.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
15-741 Białystok
ul. Antoniuk Fabryczny 40
NIP: 542-21-24-833
Nr rachunku bankowego: 82 8060 00040090 7644 2000 0010