t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Uczniowie klasy patronackiej w zawodzie technik budownictwa i klasy technik robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Pana Roberta Aleksiejuk, przedstawiciela firmy PREFBET Śniadowo. Młodzież została zapoznana z technologią produkcji wyrobów firmy PREFBET. Podczas szkolenia uczniowie klasy patronackiej otrzymali ubrania robocze. Serdecznie dziękujemy.