t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

W dniu 14 marca 2024r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku odbyła się II edycja konferencji pt.: „Szkoła zawodowa szansą na pewną przyszłość”, która została zorganizowana w ramach zadań realizowanych przez Miejski Zespół Doradztwa Zawodowego. Celem spotkania była promocja kształcenia zawodowego w kontekście wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej przez uczniów szkół podstawowych, poznanie oczekiwań pracodawców oraz przedstawienie zapotrzebowania na fachowców w naszym regionie w 2024 roku.
W konferencji udział wzięli doradcy zawodowi i pedagodzy szkół podstawowych z Białegostoku i okolic oraz zaproszeni goście z firm i instytucji, z którymi od lat współpracujemy (m.in. Danwood S.A , Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Hufiec Pacy).
Prelegenci podkreślili znaczenie współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 w ramach nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy. Omówiono dużą rolę pracodawców, którzy wspierają szkoły, aby uczniowie mieli szansę rozwijać swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
Obecnie rynek pracy poszukuje fachowców. Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, ogłaszane co roku przez Ministra Edukacji, pokazują iż w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku kształci się w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy w regionie i całej Polsce. Wykwalifikowani pracownicy mogą liczyć na dużą liczbę ofert pracy - dlatego też, jedno z naszych haseł, którymi przyciągamy młodzież do zawodu brzmi „Zostań mistrzem w swoim fachu”.
Spotkanie było także okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy za słodki poczęstunek, którego fundatorem był 

Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Rafał Rozwadowski.