t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę w szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

Monter stolarki budowlanej (712906)

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej wykonuje zadania zawodowe związane z montowaniem i naprawą:

  •  okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
  •  okien dachowych
  •  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
  •  bram
  •  systemów osłon okiennych i drzwiowych
  •  schodów modułowych

 

Monter stolarki budowlanej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Dekarz (712101)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

Fryzjer (514101)

Murarz-Tynkarz (711204)

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618)

Klasy wielozawodwe


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Ważne terminy : • składanie wniosków: od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00.
• dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00
• wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022r.
• ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 lipca 2022r. godz. 10.00
• potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 21 do 29 lipca 2022r. do godz. 15.00
• ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 01 sierpnia 2022r. do godz. 10.00