t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość 


Koncepcja projektu to rozbudowana forma działań, która powstała z myślą o podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez:
- promocję szkolnictwa zawodowego w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych, z ukierunkowaniem na wskazanie korzyści wynikających z nauki zawodów w branży budowlanej,
- aktywizację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zdrową rywalizację w trakcie konkursu „Nowoczesne budownictwo wokół nas”,
- stworzenie płaszczyzny umożliwiającej bezpośredni kontakt ucznia zdolnego z firmami oferującymi nowoczesne systemy i technologie stosowane w budownictwie,
- nawiązanie współpracy i czynne zaangażowanie w proces edukacyjny firm, co zapewni rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów w obszarze wiedzy i praktycznych umiejętności w trakcie realizacji cyklu branżowych szkoleń specjalistycznych, np. poprzez szkolenia specjalistyczne ukierunkowane na pracę z uczniem zdolnym,
- wycieczki edukacyjno-kulturalne i naukowo technologiczne.
Projekt realizowany jest cyklicznie od 2014 roku.

Projekt został doceniony w ogólnopolskim konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018 i uzyskał status Dobrej Praktyki. Dyplom został wręczony na uroczystej gali w dniu 8 czerwca 2018r. w Warszawie, na której uhonorowano szkoły prowadzące najciekawsze rozwiązania podnoszące jakość edukacji zawodowej w Polsce.


Turniej budowlany „Nowoczesne budownictwo wokół nas” 

Turniej budowlany „Nowoczesne budownictwo wokół nas” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym.
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych młodzieży, podniesienie atrakcyjności i promocja szkolnictwa zawodowego. Organizacja konkursu w szczególności ma na celu:
- rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych młodzieży,
- popularyzację i promocję szkolnictwa zawodowego,
- pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,
- doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych,
- stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań  i uzdolnień,
- aktywizację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zdrową rywalizację.

Konkurs odbywa się w trzech konkurencjach:
- technologia systemów suchej zabudowy,

- technologia robót malarsko-tapeciarskich,
- technologia robót posadzkarsko-okładzinowych.
Tematyka konkursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranej konkurencji w zakresie:
- przedmiotów zawodowych: dokumentacja budowlana, podstawy budownictwa
- specjalistycznego przedmiotu zawodowego omawiającego technologie wykonania określonych robót budowlanych.

  

"Kobieta na przestrzeni wieków" - międzyszkolny konkurs fryzjerski

"Święto szkoły - Dzień Patrona"

"Nasz Czysty Białystok"