t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

  1. Tematem konkursu są prawa i obowiązki ucznia oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Białymstoku (rozdział VI i VII Statutu). Dokument jest dostępny na stronie internetowej zsz5.pl w zakładce „O szkole – dokumenty”.
  2. Konkurs polega na rozwiązaniu testu złożonego z 20 pytań.
  3. Zapraszamy do udziału 2-3 przedstawicieli z każdej klasy BS I st. Nr 5.
  4. Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej w dwóch terminach:
    14 grudnia (środa) – godz. 11:50
    15 grudnia (czwartek) – godz. 9:50
  5. Uczniowie z najlepszymi wynikami (3 pierwsze miejsca) otrzymają nagrody rzeczowe.
  6. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 grudnia 2022.

Zapraszamy do udziału w konkursie :)

Biblioteka szkolna