t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Zapraszamy pełnoletnich uczniów

do

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

(zapisy u wychowawców do dnia 02.12.2022r.).

Uczeń w dniu oddawania krwi i w dniu następnym jest zwolniony

z zajęć dydaktycznych.

Termin wyjścia zostanie ustalony w późniejszym terminie.