t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24. W  szkolnej akademii wzięli udział nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście - przedstawiciele współpracujących ze szkołą firm, mi.in.: Danwood, Blachotrapez, Prefbet Śniadowo, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz komendant Hufca Pracy.

W sposób szczególnie uroczysty pożegnane zostały klasy trzecie BS I st. Nr 5, dla których był to ostatni dzień spędzony w murach naszej szkoły.

W trakcie uroczystości dokonano krótkiego podsumowania minionego roku szkolnego – wymieniono najważniejsze zasługi i osiągnięcia w szkolnych i międzyszkolnych konkursach zawodowych. Zwycięzcom tegorocznego konkursu „Fachowiec Roku” Pani dyrektor wręczyła puchary oraz nagrody pieniężne. Pani Izabela Popławska przyznała także pieniężne nagrody Dyrektora Szkoły dwóm uczniom z klasy III mz za szczególny wkład w prace społeczne na rzecz ZSZ nr 5.

Uczniowie ze świadectwem z wyróżnieniem oraz wysokimi wynikami w nauce otrzymali stypendia motywacyjne ufundowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku.   

Za największe zaangażowanie i wysokie umiejętności praktyczne firmy: Blachotrapez, Prefbet Śniadowo oraz Danwood przyznały nagrody rzeczowe uczniom w klasach patronackich. Ponadto Polskie Stowarzyszenie Dekarzy ufundowało nagrody pieniężne, zaś firma Danwood stypendia pieniężne oraz indeksy zatrudnienia dla uczniów klasy III mz.

Serdecznie dziękujemy firmom za współpracę i docenienie naszych uczniów. Całej społeczności szkolnej życzymy udanych, ciepłych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!