t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Podczas uroczystości odbyła się  wystawa nagrodzonych prac oraz prelekcja pana Jędrzeja Grygoruka z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku na temat  działań ekologicznych miasta oraz prezentacja pszczelarska prowadzana przez panią Urszulę Żyłkiewicz z „Pasieki Podlaska Pszczółka”.

W tym roku konkurs odbył się pod hasłem: „Łąki kwietne wokół nas”.

Celem projektu „Nasz Czysty Białystok” pod hasłem „Łąki kwietne wokół nas” było:

  • promowanie idei uprawy łąk kwietnych i korzyści z nich wynikających;
  • uświadamianie społeczeństwa o roli pszczół miodnych o zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie;
  • upowszechnianie wiedzy na temat jakości powietrza i redukcji spalin;
  • poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego  poprzez kontakt z naturą;
  • rozbudzenie wyobraźni dzieci poprzez tematyczne prace plastyczne i fotograficzne.

Zadaniem uczestników było: w szkole podstawowej - wykonanie pracy plastycznej z hasłem reklamowym lub napisanie wiersza, zaś w szkole ponadpodstawowej – wykonanie fotografii ilustrującej hasło konkursu.

Konkurs cieszył się dużą popularnością. Wpłynęły ciekawe prace, które zostały ocenione przez jury, a lista laureatów opublikowana została na stronie szkoły www.zsz5.pl                       5 czerwca 2024 r.

Ocenie podlegała wartość merytoryczna prac (plastycznych, hasła reklamowego oraz fotografii) i jej powiązanie z tematem przewodnim. Komisja konkursowa wzięła  pod uwagę również stopień zaangażowania dzieci i młodzieży: pomysłowość,  oryginalność w sposobie ujęcia tematu.

Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani  dyplomami oraz  nagrodami rzeczowymi.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do uczestnictwa w następnych edycjach konkursu.

Link do artykułu