t: 85 653 24 55
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

foto1

.

Dnia 19.04.2024r. sześć uczennic z klasy I TA wzięło udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Głównym celem mistrzostw było podniesienie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie współpracy w grupie. Młodzież musiała zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną. Upozorowano cztery nagłe zdarzenia wymagające szybkiego myślenia i działania. Dzięki wcześniejszym ćwiczeniom  uczennice podjęły niezbędne działania ratownicze. Na koniec rozwiązały test dotyczący historii PCK. Wszyscy byli zgodni, że takie zawody są potrzebne w celu doskonalenia swoich umiejętności oraz wymiany doświadczeń.